Värdegrunder inom Kajsa Frick AB

Hästar
kajsahastar
De är våra bästa vänner och ska behandlas så

Hästägare
kajsahastagare
De är våra kunder och betalat bland annat våra löner

Sponsorer
kajsasponsorer
De stöttar oss och vill att vi visar deras företagsnamn ofta och med respekt

Media
kajsaintervju
De bygger uppfattningen om vårt företag och ska respekteras för det arbete de gör för travsporten

Medarbetare
kajsapersonal
Behandla dem som du själv vill bli behandlad

Interna rutiner
kajsarutiner
Ger en positiv bild av företaget om de gemensamt utvecklas och följs i vårt dagliga arbete