Västerbo Surprised – ny andelshäst

Vi kommer att sälja ut Västerbo Surprised i 20 delar och köra igång andelskonceptet den 1 augusti’23. Pappa är Walk the Walk (samma hingst som Alberto Ray) och mamma är Bachelores Dream som var en riktigt tuff märr – över 1,8 miljoner och där alla startande avkommor har vunnit lopp.

Västerbo Surprised har gått sitt premielopp den 25 maj och hon besitter fina fartresurser säger Kajsa själv om hästen.Kostnaden för en 1/20-del är 5 000 kronor och månadskostnaden blir ca 750 kr / månad och andel.

Hästen kommer att administreras av Easy KB som tar 500 kr i registreringsavgft ch är den aktör idag där privatpersoner kan nyttja momsavdraget.Är du intresserad maila på kajsa.frick@telia.com eller kontakta Dan på 070-56 99 497.